Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady

Vydáno:

Cílem článku je ukázat pomocí příkladů splnění informační povinnosti správce dle čl. 13 Nařízení a dále splnění uvedené povinnosti okomentovat.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník
273/2008 Sb. o Policii České republiky
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Pracovní situace

Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
GDPR - pro školy
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Zveřejňování informací poskytnutých podle zákona o svobodném přístupu informacím
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Záznam z pedagogické rady
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Sazebník úhrad za poskytování informací
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Změny v zákoně o svobodném přístupu k informacím v roce 2023
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Kamerové systémy v mateřské škole
GDPR: Jak zjistit, že škola (ne)potřebuje souhlas?
Kritéria výběru externího pověřence pro ochranu osobních údajů

Poradna

GDPR
Ochrana osobních údajů
Vyživovací povinnost