Přístupnost školního webu podle litery zákona

Vydáno:

Školní web není holubník. Zákony mu stanovují pravidla, která musí respektovat, aby se na webu cítil pohodlně jakýkoliv návštěvník.

Související dokumenty

Zákony

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

442/2006 Sb. , kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Pracovní situace

Strategické řízení a plánování v digitální škole
Prolomená hesla k služebním e-mailům mohou být bránou k úniku dat ve školních sítích
Vzorová zadávací dokumentace pro tvorbu školních webových stránek
Jak zadat školní web
Narušování online výuky
Školní bezdrátová síť (Wi-Fi)
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Splnění zákonné povinnosti posoudit, zda některé systémy školy jsou významnými informačními systémy dle zákona o kybernetické bezpečnosti
Zpřístupňování osobních údajů učitelů na webových stránkách školy
Elektronická třídní kniha
Počítačová pracovna
Zálohování dat
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Údržba a plánování
Volba operačního systému
Je vaše škola v bezpečí i v kyberprostoru?

Poradna

Přímá vyučovací povinnost
Školní klub
Zřizovatel
Náhrada mzdy
Úvazek
Míra vzdělávací povinnosti
Osobní příplatek
Zástupce ředitele
Přespočetné hodiny
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Výkaz práce
Začátek vyučování
Vzdání se funkce
Pracovní smlouva
Výpověď
Povinné předškolní vzdělávání
Soukromá škola - stravování