Ochrana osobních údajů

Plné znění otázky

1. Sběr dat dětí z MŠ a ZŠ, kdy učitelky vyplňují hodnocení jednotlivých dětí v oblasti socio-emočních dovedností (zda dítě spolupracuje, vzteká se atp.).

SCHOLA EMPIRICA coby evaluátor získá pouze anonymní data, protože do dotazníků se nevyplňují jména ale anonymní kódy, které dětem přiřazují ve školském zařízení, evaluátor jednotlivé děti tedy nemůže nijak identifikovat. Nakládá v takovém případě evaluátor s osobními údaji? Je nutné mít - a případně jak má vypadat - souhlas rodičů se sběrem dat?

 2. Dále jde o sběr dat žáků ZŠ a studentů SŠ, kdy děti vyplňují své postoje ke škole (vztah k výuce matematiky, učí se užitečné věci pro život, zkušenosti se šikanou atp.) a hodnotí své vlastní schopnosti v řešení problémů (zjistit, kdy jede vlak, vyřešit hádku s kamarádem atp.). Evaluátor opět získá pouze anonymizovaná data, tabulku s tím, která jména dětí mají přidělený jaký kód je majetkem školy a k evaluátorovi se nijak nedostanou. Je v tomto případě potřeba ošetřovat nakládání s osobními údaji? Je nutné mít souhlas rodičů se sběrem dat? Může být elektronicky? Pokud ano, jak má elektronický souhlas vypadat, co musí být jeho obsahem?

Odpověď