GDPR - pro školy

Vydáno:

Základní otázky a odpovědi vztahující se k oblasti školství

Související dokumenty

Pracovní situace

Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Zveřejňování informací poskytnutých podle zákona o svobodném přístupu informacím
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Záznam z pedagogické rady
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Předávání lékařských zpráv dětí škole
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Vyvěšení seznamu žáků „po nástupu GDPR“
Časté dotazy škol z oblasti GDPR
Sazebník úhrad za poskytování informací

Poradna

Zveřejňování fotografií
GDPR
Ochrana osobních údajů
Zjišťování osobních údajů ve škole
Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele
Poskytování osobních údajů třetím osobám