Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů

Cílem následujícího textu je popsat situaci, kdy správce získá osobní údaje od jiné osoby, než je subjekt údajů, a informační povinnost, která škole a školskému zařízení vzniká v této souvislosti.

Související dokumenty

Pracovní situace

Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
GDPR - pro školy
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Záznam z pedagogické rady
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Zveřejňování informací poskytnutých podle zákona o svobodném přístupu informacím
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Sazebník úhrad za poskytování informací
Narušování online výuky
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Vyvěšení seznamu žáků „po nástupu GDPR“
Časté dotazy škol z oblasti GDPR
Změny v zákoně o svobodném přístupu k informacím v roce 2023
Souhlas se zpracováním osobních údajů (s výjimkou souhlasu se zpracováním citlivých údajů)

Poradna

Zveřejňování fotografií
GDPR
Ochrana osobních údajů
Vyživovací povinnost
Zjišťování osobních údajů ve škole
Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele
Poskytování osobních údajů třetím osobám

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)