Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů

Vydáno:

Cílem následujícího textu je popsat situaci, kdy správce získá osobní údaje od jiné osoby, než je subjekt údajů, a informační povinnost, která škole a školskému zařízení vzniká v této souvislosti.