Počet žáků ve třídě

Plné znění otázky

V září jsme měli ve 4. tř. 22 žáků. V průběhu školního roku přibyli další dva žáci. Ve druhém pololetí tohoto školního roku přibude ještě jeden žák. Ve vyhlášce 48/2005 Sb. je v §5 odst. 5: Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24. Musím tedy rozdělit třídu kvůli výuce Aj na dvě skupiny i během školního roku?

Odpověď