Vnitřní směrnice o provedení inventarizace

Vydáno:

Vnitřní přepisy náleží také k nezbytné dokumentaci. Ve smyslu všech dosud uvedených pravidel a zásad je povinností organizace zpracovat samostatnou směrnici pro inventarizaci, která by měla respektovat všechna právní ustanovení a specifické podmínky dané organizace.

Související dokumenty

Pracovní situace

Inventarizace
Požadavky na provádění inventarizací stanovené prováděcí vyhláškou
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Požadavky na vedení účetnictví
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
Rozsah sestavení účetní závěrky
Etapy účetní závěrky
Uzavírání účetních knih – základní účetní postupy v souvztažnostech
Další požadavky na části ÚZ
Zjišťované závady v postupech zpracování a vykazování údajů ÚZ
Vedení účetnictví škol – příspěvkových organizací
Účetní zásady a principy
Účetní zápisy a záznamy
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Účty – soustava účtů
Organizace odpovídající informační základny
Postavení a funkce účetnictví
První kroky při vymáhání dlužného školného

Poradna

Účtování čištění vzduchotechniky kuchyň – školní jídelna
Účet 649
Použití účtu 527 u příspěvkové organizace
Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Doplňující otázka k - Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Stravování české školní inspekce
Školní jarmark
Proplacení výpisu z rejstříku trestů
Faktura a její obsah - odpověď na dotaz
Směrnice
Plán dovolených
Náhrada mzdy
Pracovní smlouva
Účtování
Prodej opotřebovaného majetku
Stanovení vstupní ceny skluzavky na školním hřišti
Malování tříd v základní škole – účetnictví
Pracovní sešity
Účtování zařazení dlouhodobého hmotného majetku pořízeného z FKSP u základní školy zřízené obcí
Prodej lyží

Zákony

563/1991 Sb. o účetnictví

Vyhlášky

270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků