Rozsah sestavení účetní závěrky

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

563/1991 Sb. o účetnictví

Vyhlášky

410/2009 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

Pracovní situace

Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
Etapy účetní závěrky
Uzavírání účetních knih – základní účetní postupy v souvztažnostech
Další požadavky na části ÚZ
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Zjišťované závady v postupech zpracování a vykazování údajů ÚZ
Schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace
Vedení účetnictví škol – příspěvkových organizací
Účetní zásady a principy
Požadavky na vedení účetnictví
Účetní zápisy a záznamy
Účty – soustava účtů
Organizace odpovídající informační základny
Postavení a funkce účetnictví
Inventarizace
Požadavky na provádění inventarizací stanovené prováděcí vyhláškou
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
OP JAK
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě

Poradna

Faktura a její obsah - odpověď na dotaz
Plán dovolených
Náhrada mzdy
Pracovní smlouva
Účtování
Použití účtu 527 u příspěvkové organizace
Účtování čištění vzduchotechniky kuchyň – školní jídelna
Účet 649
Proplacení výpisu z rejstříku trestů
Stravování české školní inspekce
Školní jarmark
Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Doplňující otázka k - Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Pracovní sešity
Malování tříd v základní škole – účetnictví