Použití účtu 527 u příspěvkové organizace

Plné znění otázky

Příspěvková organizace - škola - zřízená obcí využívá pro své účtování v rámci nákupu ochranných pomůcek, lékařských prohlídek, výpisu ze zdravotní dokumentace účtu 527 - zákonné sociální náklady. Je tento postup účtování správný? Dále účet 527 využívá i pro školení, kurzy a webináře a to jak pro pedagogy, tak i pro např. paní kuchařky, pokud se účastní semináře např. zdravé výživy. Lze tento účet i v tomto případě využít nebo by bylo lepší, resp. v souladu s legislativou využít např. pro školení účet 518?

Odpověď