První kroky při vymáhání dlužného školného

Vydáno:

S řešením dlužného školného se čím dál častěji potýkají nejen soukromé školy různého stupně, ale i mateřské školy. Vzhledem k tomu, že ředitelé škol obvykle nejsou právníci, může v postupu při vymáhání dluhu dojít k pochybení.

Související dokumenty

Pracovní situace

Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Platby za pomůcky v MŠ
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Bezplatné poskytování učebnic
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Požadavky na vedení účetnictví
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Ukončení docházky do MŠ v průběhu měsíce z důvodu nástupu na jinou MŠ - povinnost uhradit školné
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Šablony od A do Z

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Akce v mateřské škole přes noc
FKSP
IT technika do výuky a nákup z dotace
Změna ředitele v soukromé škole
FKSP
ONIV
Dotace
Pracovní sešity
FKSP
Kalkulace úplaty
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
99/1963 Sb. občanský soudní řád
99/1963 Sb. občanský soudní řád

Vzory