Požadavky na vedení účetnictví

Vydáno:

Požadavky na vedení účetnictví jsou uvedeny v § 8 odst. 1 až 6 zákona o účetnictví. Plnění požadavků je předpokladem k sestavení účetní závěrky, která má nabývat předem stanovených vlastností.

Související dokumenty

Pracovní situace

Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Platby za pomůcky v MŠ
První kroky při vymáhání dlužného školného
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Bezplatné poskytování učebnic
Schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
Rozsah sestavení účetní závěrky
Etapy účetní závěrky
Uzavírání účetních knih – základní účetní postupy v souvztažnostech
Další požadavky na části ÚZ
Zjišťované závady v postupech zpracování a vykazování údajů ÚZ
Vedení účetnictví škol – příspěvkových organizací
Účetní zásady a principy

Poradna

Účtování čištění vzduchotechniky kuchyň – školní jídelna
Účet 649
Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Doplňující otázka k - Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Pracovní sešity
Faktura a její obsah - odpověď na dotaz
Plán dovolených
Náhrada mzdy
Pracovní smlouva
Účtování
Použití účtu 527 u příspěvkové organizace
Stravování české školní inspekce
Školní jarmark
Proplacení výpisu z rejstříku trestů
Malování tříd v základní škole – účetnictví
Účtování zařazení dlouhodobého hmotného majetku pořízeného z FKSP u základní školy zřízené obcí
Prodej lyží

Zákony

563/1991 Sb. o účetnictví