Vedení účetnictví škol – příspěvkových organizací

Vydáno:

Cílem tohoto pojednání je seznámit uživatele (řídící pracovníky) srozumitelnou formou s obsahem a podstatou účetnictví do té míry, aby mohli vykonávat dohled nad vykonávanou činností. Dílčím cílem je zdůraznění významu účetnictví pro řídící a kontrolní procesy v každé organizaci, bez rozdílu organizačně právního uspořádání. Zároveň je na příslušných místech zdůrazněno, že podle stanoveného principu odpovědnosti je vedoucí pracovník / ředitel školy plně odpovědný za odpovídající úroveň vedení účetnictví ve smyslu naplnění úkolu a cíle daného procesu.