Neočkované dítě v mateřské škole

Vydáno:

Co když mateřská škola zjistí, že dítě není očkováno, až poté, co dítě do mateřské školy přijala (opomenout se dotázat, zfalšované potvrzení ze strany rodičů)? 

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
První kroky při vymáhání dlužného školného
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Návrat dítěte do MŠ po nemoci
Kdy použít hlavičkový papír
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
GDPR - pro školy
Platby za pomůcky v MŠ
Neriskujte – bez řádné registrace mohou být vaše smlouvy neplatné
Registr smluv - lhůty dané zákonem a sankce
Registr smluv - Nejčastější chyby při uveřejňování
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Vnitřní předpis o spisové službě pro školy

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ