Neočkované dítě v mateřské škole

Vydáno:

Co když mateřská škola zjistí, že dítě není očkováno, až poté, co dítě do mateřské školy přijala (opomenout se dotázat, zfalšované potvrzení ze strany rodičů)? 

Související dokumenty

Pracovní situace

Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
První kroky při vymáhání dlužného školného
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Návrat dítěte do MŠ po nemoci
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Změny v zákoně o svobodném přístupu k informacím v roce 2023
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Žákovská a studentská samospráva
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Uvolnění a vyloučení ze základní školy
Kdy použít hlavičkový papír
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
GDPR - pro školy

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přímá pedagogická činnost
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře