Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ

Vydáno:

S datem 1. 1. 2014 a tím i s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), se podle § 3045 odst. 1 tohoto zákona sdružení vzniklá podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, začala považovat za spolky. To se dotklo i Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ).

Související dokumenty

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
83/1990 Sb. o sdružování občanů
304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
460/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

Pracovní situace

Přístupnost školního webu podle litery zákona
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Co dělat, když škole přijde poškozené zboží?
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Policie ve škole
V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR
Výroční zpráva o činnosti školy
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Podvodná faktura
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
GDPR - pro školy
Oznamovací povinnost podle zákona č. 359/1999 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb.
Stanoviska k používání In-karty Českých drah
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec

Poradna

Úvazky
Střídavá péče
Úvazek kuchaře
Home office
Míra vzdělávací povinnosti
Intervence
Lesní školka
Platová třída 13
Sloučení škol
Volby do školské rady
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Přímá vyučovací povinnost
Přespočetné hodiny
Školní klub
Zřizovatel
Výkaz práce
Začátek vyučování
Náhrada mzdy
Pracovní smlouva
Výpověď