Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?

Vydáno:

Tato problematika je upravena v zákoně č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V něm je očkování proti nemoci covid-19 koncipováno jako očkování dobrovolné. Pokud zákon neukládá povinnost podrobit se očkování, nemůže tuto povinnost stanovit ani zaměstnavatel svým zaměstnancům. Zaměstnavatel totiž nemůže zaměstnancům ukládat povinnosti nad rámec zákona.

Související dokumenty

Zákony

569/2020 Sb. o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Poučení žáků o BOZ
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Covid-19 jako nemoc z povolání
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Péče o zaměstnance
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga

Poradna

Odměna za očkování
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Vracení úplaty
Platová třída
Zmocnění zdravotníka
Online výuka
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
Prodloužení zkušební doby
Pracovní náplň
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz