Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?

Vydáno:

Tato problematika je upravena v zákoně č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V něm je očkování proti nemoci covid-19 koncipováno jako očkování dobrovolné. Pokud zákon neukládá povinnost podrobit se očkování, nemůže tuto povinnost stanovit ani zaměstnavatel svým zaměstnancům. Zaměstnavatel totiž nemůže zaměstnancům ukládat povinnosti nad rámec zákona.

Související dokumenty

Pracovní situace

Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Poučení žáků o BOZ
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Covid-19 jako nemoc z povolání
Pracovní volno a očkování proti COVID-19
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství

Poradna

Odměna za očkování
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Vracení úplaty
Platová třída
Zmocnění zdravotníka
Odměna při skončení pracovního poměru a odchodu do důchodu - souběžné pracovní poměry
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Odměna

Zákony

569/2020 Sb. o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
262/2006 Sb. zákoník práce
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů