Datum zdanitelného plnění - vyúčtování energií

Plné znění otázky

Dodavatel mi pošle fakturu např. za plyn za měsíc březen. Datum vystavení faktury je 2. 4., datum uskutečnění zdanitelného plnění je uvedeno 2. 4. Plnění se týká měsíce března (je uvedeno na faktuře), mohu zaúčtovat do března? Nebo musím respektovat datum zdanitelného plnění a zaúčtovat do dubna, i když se plnění týká měsíce březen?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty