Poradna

Učitelky MŠ pomáhají dětem při stravování (dotýkají se svačinek při krájení, dopomoci dětem atp.). Je nutné, aby v tuto dobu používaly rukavice, bílý plášť nebo jiné pomůcky?
Vydáno: 23. 03. 2023
Musí, případně jak často, proběhnout v MŠ školení hygienického minima (pro pedagogy i provozní zaměstnance)? Jsou nějaké požadavky na toto školení?
Vydáno: 23. 03. 2023
Vzhledem k tomu, že paní učitelka v mateřské škole byla na nemocenské a nesehnali jsme zástup, čtyři dny za ni pracovala „stávající“ paní učitelka. „Nadúvazkové“ hodiny s ní byly dohodnuty. V uvedený týden tedy odpracovala svůj úvazek (tj. 31 hod. přímé vyučovací povinnosti) a 15,25 hod navíc (nadúvazkových, přespočetných hodin přímé vyučovací povinnosti). A teď nevíme. Vznikl jí ještě i přesčas? Pokud bychom sečetli 31 hod. (přímá vyučovací povinnost v týdnu) + 15,25 hod. (nadúvazek), dojdeme k 46,25 hod./týden. Znamenalo by to, že má dostat proplaceno 15,25 hod „nadúvazkových“ a ještě i 6,25 hod přesčas, tedy že část hodin bude proplacena zároveň jako nadúvazková (přespočetá) a i přesčasová?
Vydáno: 22. 03. 2023
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, upravuje mj. zotavovací akce a školy v přírodě na dobu delší než 5 dní a také na dobu 5 a méně dní. Jede-li tedy skupina žáků ZŠ na max. pětidenní pobyt v přírodě bez přerušení vzdělávání (tzn. dopoledne výuka, odpoledne odpočinek a zábava), týkají se školy povinnosti vyplývající z § 9 až § 11 (např. zdravotník, posudky, lékárnička, zdravotnický deník apod.) a nebo se v tomto případě řídí škola výhradně § 12, a proto stačí pouze zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení a pitnou vodu?
Vydáno: 16. 03. 2023
Může mít zástupce ředitele školy nadúvazkové hodiny?
Vydáno: 16. 03. 2023
Jak se dá postupovat v případě, že jsme zaměstnancům, kterým byl přiznán starobní důchod, nevyplatili dar z FKSP při prvním přiznání důchodu, ale máme ve směrnici, že dar vyplatíme až při fyzickém odchodu do důchodu. Podle § 14 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 114/2002 Sb. bychom ale měli dar z FKSP vyplatit hned při prvním přiznání důchodu. Lze tento dar doplatit dodatečně, i když už je to třeba 1–2 roky po přiznání důchodu?
Vydáno: 15. 03. 2023
Dobrý den, jaké kvalifikační požadavky musí splňovat pedagog, který vykonává na ZŠ pozici kariérového poradce? Děkuji
Vydáno: 09. 03. 2023
Jsme základní škola - příspěvková organizace. Ve školní jídelně zaměstnáváme zaměstnankyni na 2 pracovní poměry. Uklízečka - úvazek 0,8 a kuchařka - úvazek 0,25. Od 1. 2. 2023 bude přechodně (asi na 2 měsíce z důvodu pracovní neschopnosti jiné kuchařky) pracovat jako kuchařka na plný úvazek. Jako uklízečka pracovat prozatím nebude. Která možnost na pozici uklízečky je pro ni výhodnější: - požádat na přechodnou dobu o neplacené volno a pracovní poměr bude pokračovat, - nebo pracovní poměr ukončit a po návratu nemocné kuchařky uzavřít pracovní poměr nový?
Vydáno: 09. 03. 2023
Přijali jsme asistentku pedagoga k dítěti, které k nám přišlo 27. 2. Nevíme, zda-li bude příští školní rok na naší škole pokračovat ve studiu. Můžeme přijmout asistentku pouze do 30. 6. 2023? Platí stále podmínka délky pracovního poměru na dobu určitou nejméně 1 rok?
Vydáno: 06. 03. 2023
Jsme škola zřízená obcí. Máme školní jídelnu, kde se stravují pouze žáci a zaměstnanci, tudíž nemáme doplňkovou činnost na stravování cizích strávníků. V lednu jsme měli ČŠI a chtěli se u nás stravovat - ředitelka jim vyhověla. Udělali jsme kalkulaci na stravné, které nám ČŠI proplatila. Jak mám toto stravné účtovat?
Vydáno: 06. 03. 2023
Zaměstnanec je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, můžeme mu vyplatit dar z FKSP k životnímu jubileu po ukončení pracovní neschopnosti v následujícím roce?
Vydáno: 03. 03. 2023
Jak rozumět § 24 odst. 7 školského zákona: „K dalšímu vzdělávání uvedenému v odstavci 4 písm. b) pedagogickým pracovníkům přísluší volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo účast pedagogického pracovníka na dalším vzdělávání podle odstavce 1 nebo 2...“? Znamená to, že pokud se pedagog účastní DVPP dle bodu 1 nebo 2, tak se mu o to krátí volno v rámci samostudia, nebo mu vůbec nepřísluší? 
Vydáno: 22. 02. 2023
Jsme základní škola (příspěvková organizace - zřizovatel město) a dobu školních prázdnin jsou naplánovány rozsáhlejší stavební úpravy přímo v kuchyni školní jídelny. Jelikož se jedná o plánovanou překážku, je zaměstnavatel povinen přidělit zaměstnancům náhradní práci. Jak postupovat, když zaměstnanec tuto práci odmítne?
Vydáno: 17. 02. 2023
Dne 3. 12. 2022 jsme přijali na pozici asitenta pedagoga učitele s úvazkem 0,25. Smlouva byla uzavřena do 31. 1. 2023, neboť jsme s určitostí počítali s tím, že od 1. 2. 2023 přeřadíme tohoto zaměstnance na pozici učitele za kolegyni, která odchází v tomto termínu na mateřskou dovolenou. V původní smlouvě byla sjednána zkušební doba na 25 kalendářních dní. Je možné v tomto případě prodloužit zkušební dobu? Pokud ano, o kolik dní?
Vydáno: 14. 02. 2023
Na čem závisí kapacita školy? Jak ji lze navýšit? Aktuální kapacita je 60. V tomto školním roce máme 33 žáků. Chceme přijmout domškoláky, správně tedy zájemce o individuální vzdělávání. Do školy budou chodit pouze na přezkoušení 2x ročně a ve škole reálně vůbec nebudou. Nebude na ně tím pádem vázaná kapacita umývárek a toalet. Většinou to budou prvňáčci, ze kterých vytvoříme virtuální třídu. Hlásí se nám jich hodně a nevím, zda je mohu přijmout, když by počet žáků našich + na IV překročil hranici 60.
Vydáno: 13. 02. 2023
Učitel základní školy, který jezdí s dětmi na lyžařský kurz pořadaný školou, absolvoval povinný kurz pro instruktory lyžování. Kurz se konal od soboty do úterý. Učitel měl od zaměstnavatele - základní školy hrazené kurzovné, ubytování i stravné za celou dobu. Za pracovní dny obdrží plat. Na co má zaměstnanec - učitel nárok za dobu strávenou v sobotu a neděli na absolvovaném kurzu a za jakou dobu? Pracovní dobu má rozvrženou od po - pá od 7.30.-16 hod.
Vydáno: 02. 02. 2023
Prosím touto cestou o vysvětlení § 52 odst. 2. V případě, že nelze žáka na konci prvního i druhého pololetí hodnotit pro nedostatek podkladů k hodnocení, je v určeném náhradním termínu hodnocení nutné realizovat formou komisionální zkoušky? Nebo je možné přezkoušení v určeném termínu zrealizovat např. před třídou (to asi jen v případě prvního pololetí)?
Vydáno: 23. 01. 2023
Příspěvková oraganizace, základní škola, má učitele, který měl do 31. 8. 2022 sjednaný zkrácený pracovní poměr a jeho týdenní úvazek byl 0,4091, sjednaná pracovní doba 16,36 hodin/týden. Učil dva dny v týdnu. Plný tabulkový plat 38 560 Kč, krácený úvazkem 15 775 Kč. Od 1. 9. 2022 mu byl úvazek ještě zkrácen. Učí pouze jeden den, úvazek je 0,045 a je to 1,8 hodiny/týden. Plný plat je 38 560 Kč a krácený podle úvazku je 1 735 Kč. Tento poměr je sjednán na dobu neurčitou a reguluje se pouze dodatky ke smlouvě. Jedná se o zaměstnání malého rozsahu? Pokud ne, jak pracovní poměr uzavřít, aby to bylo zaměstnání malého rozsahu?
Vydáno: 19. 01. 2023
Jsme příspěvková organizace zřízená obcí. Můžeme prosím proplácet poplatek za vystavení výpis z rejstříku trestů, který požadujeme po pedagogických pracovnících.  
Vydáno: 18. 01. 2023
Musí být „svatý týden“ čerpán do 28. 4. 2023, nebo lze čerpat dny svatého týdne až v květnu, např. 9. 5. až 15. 5. 2023?
Vydáno: 16. 01. 2023