Neformální pokračování a ukončení projektu "Moderní pojetí tradičních receptur ve školních jídelnách Pardubického kraje" s podtitulem "Kuchyně našich babiček"

Vydáno: 8 minut čtení

Jen pro připomenutí - smyslem projektu Moderní pojetí tradičních receptur ve školních jídelnách Pardubického kraje - „Kuchyně našich babiček“ - je chutné, zdravé a moderní vaření dle tradičních a ověřených receptur naší národní kuchyně. To vše za pomoci nejnovějších technologií a v duchu gastronomických trendů.

Neformální pokračování a ukončení projektu „Moderní pojetí tradičních receptur ve školních jídelnách Pardubického kraje“ s podtitulem „Kuchyně našich babiček“
Mgr.
Hana
Rohová,
ředitelka Školní jídelny Kojetín
Samozřejmostí je dodržení výživových doporučení při využití nutričně bohatých a čerstvých surovin z lokálních zdrojů. A navíc, ukázat a prezentovat školní jídelnu, kde se nezapomíná na tradice a krajové speciality v oblasti školního stravování v Pardubickém kraji. „Cílem je propagace školního stravování v Pardubickém kraji a odkaz na národní gastronomické tradice a krajové speciality,“ jak uvedl tvůrce projektu pan Ing

Související dokumenty

Pracovní situace

Spotřební koš
Tematická zpráva ČŠI 2017
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Poskytování dietního stravování v MŠ
Novela vyhlášky o školním stravování
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Provoz školních jídelen od 14. října 2020

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou
Stravenkový paušál
Doplňková činnost
Stravování české školní inspekce
Školní stravování - plánovaná/neplánovaná nepřítomnost, nárok na dotovanou stravu
Hrazení předplatného z OP JAK
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Výpověď
FKSP
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna