Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv

Vydáno:

Dne 1. 7. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který přinesl mimo jiné povinnost některých subjektů zveřejňovat soukromoprávní smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci.

Související dokumenty

Pracovní situace

Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Tematická zpráva ČŠI 2017
Novela vyhlášky o školním stravování
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele
Výpověď smlouvy o ubytování
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Hygiena potravin a legislativa
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Spotřební koš
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Výroční zpráva o činnosti školy
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Žákovská a studentská samospráva
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Odpis zboží ze skladu
Vedoucí kuchařka
Zdravotní průkaz
Přímá pedagogická činnost
Doplňková činnost
Soukromá škola - stravování
Školní stravování - plánovaná/neplánovaná nepřítomnost, nárok na dotovanou stravu
Stravování české školní inspekce
Registr smluv
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci
Stravenkový paušál

Zákony

340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)