Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Hygiena potravin a legislativa
Hygienické požadavky na pracovníka
Provozovatelé stravovacích služeb
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování dietního stravování v MŠ
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Spotřební koš
Tematická zpráva ČŠI 2017
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování

Poradna

Hygiena
Odpis zboží ze skladu
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou
Stravenkový paušál
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Poškozená tabule - náhrada škody
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Rozchod na školní akci
Stravování české školní inspekce
Škola v přírodě na 5 a méně dní
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Výpověď
FKSP
Doplňková činnost

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
89/2012 Sb. občanský zákoník