Školní stravování

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Poskytování dietního stravování v MŠ
Tematická zpráva ČŠI 2017
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Spotřební koš
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Výpověď
FKSP
Stravování české školní inspekce
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Soukromá škola - stravování
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování