Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování

Související dokumenty

Pracovní situace

Elektronická evidence tržeb (EET) – praktické příklady „kdy a co evidovat“
Stravování „cizích strávníků“
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Novela vyhlášky o školním stravování
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Tematická zpráva ČŠI 2017
Docházka do školy po ukončení posledního ročníku
Spotřební koš
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Příplatek za vedení
Odpočet hodin
Plavání
Granty
Odpis zboží ze skladu
Finance
Zdravotní průkaz
Soukromá škola - stravování
Školní stravování - plánovaná/neplánovaná nepřítomnost, nárok na dotovanou stravu
Stravování české školní inspekce
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci

Zákony

112/2016 Sb. o evidenci tržeb
113/2016 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
586/1992 Sb. o daních z příjmů
89/2012 Sb. občanský zákoník
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
280/2009 Sb. daňový řád