Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)

Vydáno:

Stejně jako v případě ostatních zaměstnanců i uchazeči o zaměstnání, kteří mají vykonávat práci v zařízení školního stravování, se musí podrobit vstupní prohlídce (§ 59 zákona č. 373/2011 Sb., v platném znění), v rámci které je posuzována jejich zdravotní způsobilost.

Související dokumenty

Zákony

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Dohled ve školní jídelně
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Závodní stravování
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Hygiena potravin a legislativa
Hygienické požadavky na pracovníka
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Provozovatelé stravovacích služeb
Informování o obsahu pracovního poměru
Poskytování dietního stravování v MŠ
Postup před vznikem pracovního poměru
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Spotřební koš
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Školní stravování
Dietní stravování

Poradna

Odpis zboží ze skladu
1,5 úvazek pedagog + asistent
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Výpověď
Soukromá škola - stravování
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Prodloužení zkušební doby
Stravování české školní inspekce
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru