Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada

Související dokumenty

Pracovní situace

Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Poskytovatel pracovnělékařských služeb, uzavření smlouvy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě pracovní smlouvy
Mimořádná prohlídka
Výstupní lékařská prohlídka
Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Postup před vznikem pracovního poměru
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele
Informování o obsahu pracovního poměru
Předávací protokol
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka

Poradna

Promítnutí novely zákoníku práce do stávajících dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Forma pracovněprávního vztahu vedoucích kroužků na základní škole
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Dobrovolnická práce
Pracovnělékařské služby
DPČ
Pracovnělékařské prohlídky
Příplatek
Povinnost hlásit ČSSZ uzavření DPP a nárok na dovolenou po novele zákoníku práce
Učitel na DPP bez vysokoškolského vzdělání
Lekářská prohlídka zaměstnance s dcerou
Uznání praxe učitelů
DPP - zástup v době nepřítomného zaměstnance
Vznik nároku na dovolené při dvou následných DPP u jednoho zaměstnance
Specializační příplatek a dohoda o provedení práce pedagožky na mateřské dovolené
Lyžařský výcvik - cestovné
Sčítání dvou DPP u jednoho zaměstnavatele

Zákony

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů