Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Pracovní situace

Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Poskytovatel pracovnělékařských služeb, uzavření smlouvy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě pracovní smlouvy
Mimořádná prohlídka
Výstupní lékařská prohlídka
Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Postup před vznikem pracovního poměru
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele
Informování o obsahu pracovního poměru
Předávací protokol

Poradna

DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Dobrovolnická práce
Pracovnělékařské služby
DPČ
Pracovnělékařské prohlídky
Příplatek
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP