Stravování „cizích strávníků“

Vydáno:

Z ustanovení § 119 školského zákona vyplývá, že kromě školního stravování a stravování zaměstnanců školy mohou zařízení školního stravování zajišťovat také stravování „dalších osob“, a to za úplatu.

Související dokumenty

Pracovní situace

Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Elektronická evidence tržeb (EET) – praktické příklady „kdy a co evidovat“
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Poskytování dietního stravování v MŠ
Tematická zpráva ČŠI 2017
Docházka do školy po ukončení posledního ročníku
Spotřební koš
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Výpověď
FKSP
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Soukromá škola - stravování
Stravování české školní inspekce
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování
84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky