Postup před vznikem pracovního poměru

  • Přehled právních předpisů
  • Pracovní smlouvy a vznik pracovního poměru
  • Výběr zaměstnance a vyžadování údajů
  • Práva a povinnosti uchazeče
  • Vstupní lékařská prohlídka
  • Prokázání bezúhonnosti 

 

Související dokumenty

Pracovní situace

Informování o obsahu pracovního poměru
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Založení a vznik pracovního poměru
Pracovní místa
Oblasti plánování zaměstnanců
Výběrový pohovor
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Zkušební doba
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Postup obsazování volných pracovních míst

Poradna

Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Prodloužení zkušební doby
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Pracovnělékařské služby
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Výpověď

Zákony

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
89/2012 Sb. občanský zákoník
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)