Zkušební doba

Vydáno:

Smyslem „zkušební doby“ je umožnit zaměstnavateli i zaměstnanci, aby ověřili (vyzkoušeli), zda sjednaný pracovní poměr odpovídá jejich očekávání.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Založení a vznik pracovního poměru
Informování o obsahu pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Postup před vznikem pracovního poměru
Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického a nepedagogického pracovníka
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele
Vznik pracovního poměru – den nástupu do práce
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Pracovní místa
Oblasti plánování zaměstnanců
Druhy dovolené

Poradna

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Uznání praxe učitelů
Smlouvy na dobu určitou u pedagogických pracovníků
Pracovní poměr na dobu určitou
Dodatek ke smlouvě
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
DPČ
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Asistent pedagoga
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
1,5 úvazek pedagog + asistent
Smlouva
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Pracovní smlouva
Pracovní smlouva