Zkušební doba

Vydáno:

Smyslem „zkušební doby“ je umožnit zaměstnavateli i zaměstnanci, aby ověřili (vyzkoušeli), zda sjednaný pracovní poměr odpovídá jejich očekávání.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Založení a vznik pracovního poměru
Informování o obsahu pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Postup před vznikem pracovního poměru
Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Vznik pracovního poměru – den nástupu do práce
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického a nepedagogického pracovníka
Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Pracovní místa
Oblasti plánování zaměstnanců
Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení
Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Specifika školství a pracovní cesty

Poradna

Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Asistent pedagoga
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
1,5 úvazek pedagog + asistent
Smlouva
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Pracovní smlouva
Výpověď
Pracovní smlouva
DPČ
Prodloužení zkušební doby
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru