Založení a vznik pracovního poměru

Způsoby založení pracovního poměru + důležité doplňující informace

Související dokumenty

Pracovní situace

Informování o obsahu pracovního poměru
Postup před vznikem pracovního poměru
Zkušební doba
Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Pracovní místa
Oblasti plánování zaměstnanců
Získávání zaměstnanců
Vytýkací dopis
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství

Poradna

Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
DPČ
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Asistent pedagoga
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
1,5 úvazek pedagog + asistent
Smlouva
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Pracovní smlouva
Výpověď
Pracovní smlouva
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Smlouvy na dobu určitou u pedagogických pracovníků

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)