Založení a vznik pracovního poměru

Vydáno:

Způsoby založení pracovního poměru + důležité doplňující informace

Související dokumenty

Pracovní situace

Informování o obsahu pracovního poměru
Postup před vznikem pracovního poměru
Zkušební doba
Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Vytýkací dopis
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Pracovní místa
Oblasti plánování zaměstnanců
Získávání zaměstnanců
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Vznik pracovního poměru – den nástupu do práce
Předávací protokol
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického a nepedagogického pracovníka
Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele

Poradna

Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Asistent pedagoga
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
1,5 úvazek pedagog + asistent
Smlouva
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Pracovní smlouva
Výpověď
Pracovní smlouva
DPČ
Prodloužení zkušební doby
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru