Pracovní místa

Vydáno:

Organizační struktura představuje formální uspořádání zaměstnanců a ostatních zdrojů k vykonávání sjednané práce, dosahování požadovaného výkonu a realizaci strategických cílů školy. Základem organizační struktury jsou jednotlivá pracovní místa obsazená jedním zaměstnancem a vymezená souhrnem pracovních úkolů a souvisejících povinností, pravomocí, odpovědností, podmínek a požadavků vykonávané práce.

Související dokumenty

Pracovní situace

Oblasti plánování zaměstnanců
Získávání zaměstnanců
Postup obsazování volných pracovních míst
Výběrový pohovor
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Postup před vznikem pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Získávání zaměstnanců pomocí internetu
Založení a vznik pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnance
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Kolektivní smlouva
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec

Poradna

Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
1,5 úvazek pedagog + asistent
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Asistenční pes
Výpověď
AG testy
Prodloužení zkušební doby
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny