Pracovní místa

Organizační struktura představuje formální uspořádání zaměstnanců a ostatních zdrojů k vykonávání sjednané práce, dosahování požadovaného výkonu a realizaci strategických cílů školy. Základem organizační struktury jsou jednotlivá pracovní místa obsazená jedním zaměstnancem a vymezená souhrnem pracovních úkolů a souvisejících povinností, pravomocí, odpovědností, podmínek a požadavků vykonávané práce.

Související dokumenty

Pracovní situace

Oblasti plánování zaměstnanců
Získávání zaměstnanců
Postup obsazování volných pracovních míst
Výběrový pohovor
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Postup před vznikem pracovního poměru
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Získávání zaměstnanců pomocí internetu
Překážky v práci na straně zaměstnance
Založení a vznik pracovního poměru
Co je to whistleblowing?
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Návštěva lékaře

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
1,5 úvazek pedagog + asistent
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele

Vzory