Získávání zaměstnanců pomocí internetu

Vydáno:

Neustále rostoucí možnosti, dostupnost a popularita sdělování a sdílení informací pomocí služeb počítačové sítě internet přináší nové příležitosti také pro zaměstnavatele a elektronické (online) získávání zaměstnanců. Kromě tradiční inzerce a komunikace pomocí webových stránek a elektronické pošty se zaměstnavatelům k oslovení a přilákání dostatečného počtu schopných a motivovaných uchazečů o zaměstnání nabízejí stále rozšířenější a oblíbenější blogging, podcasting nebo social networking, které mohou inspirovat i ředitele škol.