Oblasti plánování zaměstnanců

Vydáno:

Postup plánování zaměstnanců; řešení nedostatku zaměstnanců; řešené nadbytku zaměstnanců; účel získávání zaměstnanců; popis a specifikace volného pracovního místa; identifikace potenciálních zdrojů zaměstnanců.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Pracovní situace

Pracovní místa
Postup obsazování volných pracovních míst
Získávání zaměstnanců
Výběrový pohovor
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Postup před vznikem pracovního poměru
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Strategické řízení a plánování v digitální škole
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Založení a vznik pracovního poměru
Školní družina a kritéria ČŠI
Adaptace zaměstnanců
Řízení pracovního výkonu
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené

Poradna

Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
1,5 úvazek pedagog + asistent
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Výpověď
Prodloužení zkušební doby
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru