Informování o obsahu pracovního poměru

Vydáno:

Přehled právních předpisů

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Postup před vznikem pracovního poměru
Založení a vznik pracovního poměru
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Zkušební doba
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Předávací protokol
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele
Vznik pracovního poměru – den nástupu do práce
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického a nepedagogického pracovníka
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Pracovní místa

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
DPČ
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Asistent pedagoga
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
1,5 úvazek pedagog + asistent
Smlouva
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Pracovní smlouva
Výpověď
Pracovní smlouva