Informování o obsahu pracovního poměru

Vydáno:

Přehled právních předpisů

Související dokumenty

Pracovní situace

Postup před vznikem pracovního poměru
Založení a vznik pracovního poměru
Zkušební doba
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Předávací protokol
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického a nepedagogického pracovníka
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele
Vznik pracovního poměru – den nástupu do práce
Pracovní úraz a nároky zaměstnance

Poradna

eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Dodatek ke smlouvě
DPČ
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Asistent pedagoga
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
1,5 úvazek pedagog + asistent
Smlouva
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Pracovní smlouva
Výpověď
Pracovní smlouva
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Prodloužení zkušební doby
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce