Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování

Vydáno:

S problematikou poskytování „dotovaného“ a „nedotovaného“ oběda se prolíná otázka přihlašování ke školnímu stravování a odhlašování ze školního stravování v určité dny. Pravidla přihlašování ke školnímu stravování a odhlašování ze školního stravování v určitých dnech spadají do oblasti podmínek poskytování školního stravování vymezených v interní směrnici školy. Dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení podmínky poskytování školního stravování vymezí ve školním nebo vnitřním řádu. Je účelné, aby ve školním řádu školy nebo vnitřním řádu školského zařízení byly podmínky poskytování školního stravování vymezeny rámcově a aby byly dále podrobněji definovány ve speciální směrnici upravující podmínky školního stravování.

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování dietního stravování v MŠ
Tematická zpráva ČŠI 2017
Spotřební koš
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování
Novela vyhlášky o školním stravování
Provoz školních jídelen od 14. října 2020

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Výpověď
FKSP
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Soukromá škola - stravování
Stravování české školní inspekce
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Stravenkový paušál

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování