Dietní stravování

Poskytování dietního stravování není povinností zařízení školního stravování, ale pouze možností. O tom, zda bude zařízení poskytovat dietní stravování, rozhoduje ředitel.

Související dokumenty

Pracovní situace

Poskytování dietního stravování v MŠ
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Závodní stravování
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Spotřební koš
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Tematická zpráva ČŠI 2017
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Doplňková činnost
Stravování české školní inspekce
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Dietní stravování
Soukromá škola - stravování
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Výpověď
FKSP
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování