Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR

Vydáno:

Každá výjezdová akce žáků mimo školu má stanoveného vedoucího akce, kterého určuje ředitel školy.  Metodický pokyn MŠMT č.j.: 37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pojednává o vedoucím akce. Určuje mu povinnosti zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví žáků tím, že (dle čl. 15) zodpovídá za řádnou organizační přípravu kurzu, zajišťuje vhodný objekt, dopravu, poučení žáků o předpisech a pokynech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.

Související dokumenty

Pracovní situace

Únikové cesty
Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Prověrka bezpečnosti práce
Pracovní úrazy
Školní úrazy
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Připravenost škol a školských zařízení na závažné havárie
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Lyžařský výcvik
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)

Poradna

Skialpinismus v rámci LVK a TV
Faktura za lyžařský kurz pedagogický doprovod
Učitel na lyžařském kurzu
Zmocnění zdravotníka
Prodej lyží
Lyžařský výcvik - cestovné
Pedagogický dohled na akcích mimo školu
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Doprava autobusem

Zákony

37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy