Poradna: Dary z FKSP

Vydáno: 1 minuta čtení

Zaměstnanec je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, můžeme mu vyplatit dar z FKSP k životnímu jubileu po ukončení pracovní neschopnosti v následujícím roce?

Související dokumenty

Pracovní situace

Financování nepedagogické práce ve školní družině
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Zařazování do platového stupně
Zařazování zaměstnance do platové třídy
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Školní družina a kritéria ČŠI
Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Závodní stravování
Stravování „cizích strávníků“
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Elektronická evidence tržeb (EET) – praktické příklady „kdy a co evidovat“
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Darování antigenního testu škole
Začínající učitelé
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce

Poradna

Odměna při skončení pracovního poměru a odchodu do důchodu - souběžné pracovní poměry
Pronájem kávovaru z FKSP
Daňová uznatelnost dárků pro žáky soukromé mateřské školy
Přijaté dary u příspěvkové organizace
FKSP
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
FKSP a ochranné pomůcky.
FKSP a stravování
FKSP a vitamíny
FKSP
FKSP
Možnosti využití prostředků z FKSP
Danění darů při životním jubileu pro bývalé zaměstnance - starobní důchodce
Nákup nádobí z FKSP
Přiznání daru k prvnímu odchodu do starobního důchodu
Správce fondu FKSP
FKSP - změny od roku 2024
Využití neúčelového daru na odměny zaměstnanců v příspěvkové organizaci

Vyhlášky

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb