Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Stravování „cizích strávníků“
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Elektronická evidence tržeb (EET) – praktické příklady „kdy a co evidovat“
Poradna: Zrušení školy v přírodě
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
Rozsah sestavení účetní závěrky
Etapy účetní závěrky
Uzavírání účetních knih – základní účetní postupy v souvztažnostech
Další požadavky na části ÚZ
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Zjišťované závady v postupech zpracování a vykazování údajů ÚZ
Vedení účetnictví škol – příspěvkových organizací
Účetní zásady a principy
Požadavky na vedení účetnictví
Účetní zápisy a záznamy

Poradna

Účtování čištění vzduchotechniky kuchyň – školní jídelna
Účet 649
Koordinátor ŠVP
Použití účtu 527 u příspěvkové organizace
Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Doplňující otázka k - Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Stravování české školní inspekce
Škola v přírodě na 5 a méně dní
Prodej automobilu a DPH
Školní jarmark
Proplacení výpisu z rejstříku trestů
Faktura a její obsah - odpověď na dotaz
Škola v přírodě
Plán dovolených
DVPP
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
Vracení úplaty
Náhrada mzdy
Pracovní smlouva
Účtování

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty