Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

Pracovní situace

Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Elektronická evidence tržeb (EET) – praktické příklady „kdy a co evidovat“
Stravování „cizích strávníků“
Poradna: Zrušení školy v přírodě
Schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace
Uzavírání účetních knih – základní účetní postupy v souvztažnostech
Další požadavky na části ÚZ
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Zjišťované závady v postupech zpracování a vykazování údajů ÚZ
Vedení účetnictví škol – příspěvkových organizací
Účetní zásady a principy
Požadavky na vedení účetnictví
Účetní zápisy a záznamy
Účty – soustava účtů
Organizace odpovídající informační základny
Postavení a funkce účetnictví
Inventarizace

Poradna

Faktura a její obsah - odpověď na dotaz
Škola v přírodě
Plán dovolených
DVPP
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
Vracení úplaty
Náhrada mzdy
Pracovní smlouva
Účtování
Použití účtu 527 u příspěvkové organizace
Proplacení výpisu z rejstříku trestů
Stravování české školní inspekce
Škola v přírodě na 5 a méně dní
Prodej automobilu a DPH
Školní jarmark
Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Doplňující otázka k - Účtování ztráty za rok 2022 - škola