Organizace odpovídající informační základny

Vydáno:

Z hlediska odpovědnosti za proces je ředitel/vedoucí organizace odpovědný za rozsah, obsah a kvalitu vnitřních předpisů, kterými jsou stanoveny režimy pro způsoby účtování finančních operací spojených s účetními metodami.

Související dokumenty

Pracovní situace

Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
Rozsah sestavení účetní závěrky
Etapy účetní závěrky
Uzavírání účetních knih – základní účetní postupy v souvztažnostech
Další požadavky na části ÚZ
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Zjišťované závady v postupech zpracování a vykazování údajů ÚZ
Vedení účetnictví škol – příspěvkových organizací
Účetní zásady a principy
Požadavky na vedení účetnictví
Účetní zápisy a záznamy
Účty – soustava účtů
Postavení a funkce účetnictví
Inventarizace
Požadavky na provádění inventarizací stanovené prováděcí vyhláškou
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace
Podstata účetnictví
Požadavky na použití účetních metod

Poradna

Účtování čištění vzduchotechniky kuchyň – školní jídelna
Účet 649
Použití účtu 527 u příspěvkové organizace
Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Doplňující otázka k - Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Stravování české školní inspekce
Školní jarmark
Proplacení výpisu z rejstříku trestů
Faktura a její obsah - odpověď na dotaz
Plán dovolených
Náhrada mzdy
Pracovní smlouva
Účtování
Malování tříd v základní škole – účetnictví
Pracovní sešity
Prodej opotřebovaného majetku
Stanovení vstupní ceny skluzavky na školním hřišti
Účtování zařazení dlouhodobého hmotného majetku pořízeného z FKSP u základní školy zřízené obcí
Prodej lyží

Zákony

563/1991 Sb. o účetnictví

Vyhlášky

410/2009 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky