Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“

Vydáno:

První problém se objevuje již při určování, které děti na školu v přírodě jet mohou a které nikoli. Necháme-li stranou vývoj dítěte a jeho schopnost být několik dnů bez rodičů, je zásadní kritérium obsaženo v § 9 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož škola může na školu v přírodě vyslat jen dítě, které

Související dokumenty

Pracovní situace

Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Kurz horské turistiky
Kurz vodní turistiky
Cyklistický kurz
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?
Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Docházka do školy po ukončení posledního ročníku
Právní aspekty organizace mimoškolních akcí
Lyžařský kurz

Poradna

Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
Akce v mateřské škole přes noc
Koordinátor ŠVP
Škola v přírodě na 5 a méně dní
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Škola v přírodě
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
89/2012 Sb. občanský zákoník
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Vyhlášky

106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti