Účetní zápisy a záznamy

Vydáno:

Základem moderního pojetí je vedení účetnictví prostřednictvím účetních záznamů, kterými jsou především účetní doklady, účetní zápisy, účetní knihy, odpisový plán, inventurní soupisy, účtový rozvrh, účetní závěrka a výroční zpráva a státní, resp. územní závěrečný účet. 

Související dokumenty

Zákony

563/1991 Sb. o účetnictví
320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

Pracovní situace

Schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
Rozsah sestavení účetní závěrky
Etapy účetní závěrky
Uzavírání účetních knih – základní účetní postupy v souvztažnostech
Další požadavky na části ÚZ
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Zjišťované závady v postupech zpracování a vykazování údajů ÚZ
Vedení účetnictví škol – příspěvkových organizací
Účetní zásady a principy
Požadavky na vedení účetnictví
Účty – soustava účtů
Organizace odpovídající informační základny
Postavení a funkce účetnictví
Inventarizace
Požadavky na provádění inventarizací stanovené prováděcí vyhláškou
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Využití účetnictví k finančnímu řízení

Poradna

Faktura a její obsah - odpověď na dotaz
Plán dovolených
Náhrada mzdy
Pracovní smlouva
Účtování
Použití účtu 527 u příspěvkové organizace
Účtování čištění vzduchotechniky kuchyň – školní jídelna
Účet 649
Proplacení výpisu z rejstříku trestů
Stravování české školní inspekce
Školní jarmark
Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Doplňující otázka k - Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Pracovní sešity
Malování tříd v základní škole – účetnictví