Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí

Vydáno:

Výjezd pedagoga školy do některého ze států EU - odměna minimální mzdou daného státu EU

(V tomto článku je vyjádřen právní názor jeho autorů. V případě sporu, včetně soudního řízení týkajícího se konkrétní věci, mohou být stanoviska a závěry třetích stran, včetně soudu, odlišná od těch, která jsou prezentována v tomto článku.)

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Organizace školních výletů - směrnice
Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Školy a cestování žáků: mimořádné a nepředvídatelné okolnosti
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Elektronická evidence tržeb (EET) – praktické příklady „kdy a co evidovat“
Stravování „cizích strávníků“
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Právní aspekty organizace mimoškolních akcí
Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
OP JAK
Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení)
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)

Poradna

Platová třída
Doplatek mzdy - odpověď na dotaz
Příplatek za třídnictví a kratší pracovní doba - odpověď na dotaz
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Odměna za pedagogickou intervenci
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Odměna za očkování
Prodloužení zkušební doby
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Rozchod na školní akci