Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí

Výjezd pedagoga školy do některého ze států EU - odměna minimální mzdou daného státu EU

(V tomto článku je vyjádřen právní názor jeho autorů. V případě sporu, včetně soudního řízení týkajícího se konkrétní věci, mohou být stanoviska a závěry třetích stran, včetně soudu, odlišná od těch, která jsou prezentována v tomto článku.)

Související dokumenty

Pracovní situace

Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Školy a cestování žáků: mimořádné a nepředvídatelné okolnosti
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Právní aspekty organizace mimoškolních akcí
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Organizace školních výletů - směrnice
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Stravování „cizích strávníků“
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Elektronická evidence tržeb (EET) – praktické příklady „kdy a co evidovat“
Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR

Poradna

Platová třída
Rozchod na školní akci
Prodloužení zkušební doby
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Doplatek mzdy - odpověď na dotaz
Příplatek za třídnictví a kratší pracovní doba - odpověď na dotaz
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Odměna za pedagogickou intervenci
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Odměna za očkování
Školní psycholog a jeho financování
Odeslání mezd v dřívějším termínu
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce