FKSP

Plné znění otázky

1. Je možné zaplatit z FKSP zaměstnancům pořízení klimatizace do sborovny? Předpokládám dle § 4 odst. 4 – zlepšení pracovních podmínek.

2. Lze zaplatit z FKSP zaměstnancům nákup ochranných pomůcek pro výuku v době epidemie? Jde mi konkrétně o štíty, případně roušky apod. Jediný paragraf, který mne napadá, je výše zmíněný.

3. Zaměstnanci mají ve smlouvě napsáno místo výkonu práce adresu zaměstnavatele. Podle toho dostávají stravenky, na které mají nárok, pokud jsou alespoň tři hodiny v práci. Nyní během distanční výuky však bude většina z nich pracovat z domu, ovšem prokazatelně budou pracovat se žáky on-line skrze videokonferenční hovory. Tím ovšem nenaplní podmínku být na pracovišti určitou dobu. Je mi jasné, že to lze vyřešit skrze dodatek k pracovní smlouvě o dalším místě výkonu práce, které by bylo jejich trvalé bydliště, ovšem to bychom museli tisknout spoustu papírů, čemuž bychom se rádi vyhnuli. Je možné situaci vyřešit pouze pokynem ředitele školy, že po dobu distanční výuky (případně pevně časově ohraničený termín) "rozhodl ředitel školy, že místo výkonu práce je kromě adresy školy také adresa trvalého bydliště každého zaměstnance"?

Odpověď

Související dokumenty