Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr

Související dokumenty

Pracovní situace

Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o provedení práce
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní činnosti
Zařazování zaměstnance do platové třídy
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Zařazování do platového stupně
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Výkon přímé a nepřímé pedagogické činnosti - rozvržení pracovní doby
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Stávka
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Podstata účetnictví

Poradna

Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Forma pracovněprávního vztahu vedoucích kroužků na základní škole
Promítnutí novely zákoníku práce do stávajících dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Rozsah přímé pedagogické činnosti dle NV č. 75/2005 Sb.
Přespočetné hodiny na VOŠ
Koordinátor ŠVP
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Přespočetné hodiny a práce přesčas
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Dobrovolnická práce
DPČ
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Odměna za pedagogickou intervenci
Příplatek
Lyžařský výcvik - cestovné
Sčítání dvou DPP u jednoho zaměstnavatele
Školní psycholog a jeho financování
Asistent pedagoga, pedagog

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů