Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Pracovní situace

Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní činnosti
Zařazování zaměstnance do platové třídy
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Zařazování do platového stupně
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Výkon přímé a nepřímé pedagogické činnosti - rozvržení pracovní doby
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
OP JAK
Podstata účetnictví
Požadavky na použití účetních metod
Stávka

Poradna

DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Dobrovolnická práce
DPČ
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Odměna za pedagogickou intervenci
Příplatek
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace