Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Pracovní situace

Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Okamžité zrušení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí
Skončení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Výpověď pro nadbytečnost
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Alkohol na pracovišti

Poradna

Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Výpověď
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Výpověď
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Pracovní poměr na dobu určitou
Neplacené volno a ukončení pracovního poměru na dobu určitou
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Výpověď
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
1,5 úvazek pedagog + asistent
Vzdání se funkce