Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je jedním z tematických programů, ze kterých lze čerpat finanční prostředky ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie, a to až do roku 2023. Finanční příspěvek z EU pro dané období činí 2,8 mld. EUR.