Výkon přímé a nepřímé pedagogické činnosti - rozvržení pracovní doby

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Pracovní situace

Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Evidence pracovní doby ve školství
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Organizace pracovní doby
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Přespočetné hodiny
Evidence a proplácení přespočetných hodin
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele v souvislostech
Práce přesčas
Účast na školení během víkendu
Stávka a přespočetné hodiny
Indispoziční volno
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci

Poradna

Přespočetné hodiny na VOŠ
DPČ
Úvazek školní jídelna
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá ped. činnost
1,5 úvazek pedagog + asistent
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Samostudium
Úvazek asistenta
Výpověď
Příplatek
PHmax
Prodloužení zkušební doby
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Akce v mateřské škole přes noc
Koordinátor ŠVP
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy