Zařazování zaměstnance do platové třídy

Vydáno:

Faktory, které mají vliv na zařazení do platové třídy.

Na zařazení do platové třídy mají vliv dva faktory: 1) nejnáročnější druh vykonávané nebo řízené práce; 2) vzdělání zaměstnance.

Zaměstnavatel posoudí náročnost druhu práce, a tím i platovou třídu, podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud není určitá práce v tomto nařízení uvedena, zařadí se zaměstnanec do platové třídy, která je srovnatelná s vykonávanou prací.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Pracovní situace

Zařazování do platového stupně
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
OP JAK
Požadavky na použití účetních metod
Podstata účetnictví
Zařazování učitelů do platových tříd
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Odměňování platem
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Platový výměr
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01

Poradna

Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Kvalifikace
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Úvazky
Intervence
Platový tarif vedení školy
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď