Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb. zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
251/2005 Sb. o inspekci práce

Vyhlášky

84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Nařízení vlády

567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

Pracovní situace

Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Zařazování do platového stupně
Zařazování zaměstnance do platové třídy
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Stávka
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Elektronická evidence tržeb (EET) – praktické příklady „kdy a co evidovat“

Poradna

DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Dobrovolnická práce
DPČ
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Odměna za pedagogickou intervenci
Příplatek
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Uznání praxe učitelů
Učitel na DPP bez vysokoškolského vzdělání