FKSP - změny od roku 2024

Plné znění otázky

V jakém stavu je situace ohledně FKSP pro rok 2024? Má snad přijít změna, která bude spočívat ve snížení objemu prostředků do tohoto fondu z 2 % na 1 %, kdy polovina této částky má být určena na přispívání zaměstnavatele na produkty spoření na stáří. Pokud tato změna bude skutečně od ledna účinná, jak máme, jakožto zaměstnavatel (škola), naložit se situací, kdy někdo ze zaměstnanců penzijní fond nemá, nechce si zřídit, anebo má, ale z nějakého důvodu příspěvek odmítne? Také snad samotná vyhláška č. 114/2022 má být úplně zrušena. Pokud ano, znamenalo by to, že zaměstnavatel se může rozhodnout, na co peníze z fondu použije (kromě případného zajištění produktů na stáří)? 

Odpověď