FKSP

Plné znění otázky

Nynější ředitelka školy změnila zásady, které byly vytvořeny dříve a bývalé zaměstnance - důchodce úplně vyloučila ze všech možností čerpání FKSP. Což není zajisté správně, protože všechny odešly do důchodu z této příspěvkové organizace. Mohu požádat o radu, jak tuto situaci řešit?

Odpověď